Julekalender

SanseNomadens Julekalender 2019: Luke 9

Elegance It Is not easy To stop thinking ill Of others. Usually one must enter into a friendship With a person Who has accomplished that great feat himself. Then Something Might start to rub off on you Of that True Elegance. Hafiz

Julekalender

SanseNomadens Julekalender 2018: Luke 9

Jeg har alltid spurt Jeg har stått aleine og sett mot stjernene om kvelden. Jeg har løftet mitt skogmanns-ansikt. Derfor var jeg aldri med der neveslag i bordet satte punktum bak menns meninger. Jeg har alltid spurt. Jeg har aldri svart. Jeg har heller aldri hørt andre svare. - - Hans Børli Kilde: